Ο Ιστότοπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Κέρκυρας άλλαξε διεύθυνση.

Επισκευτείτε τον Ιστότοπο στη διεύθυνση www.dipeker.edu.gr

Ευχαριστούμε

(Θα μεταφερθείτε αυτόματα σε 5'')